YALNIZLIK VE ÇÖZÜMDEKİ YANLIŞLIK!

2018-04-08 16:50:00

  YANLIŞ TEŞHİS VE YANLIŞ ÇÖZÜM! İlim adamlarımızın insanımızın sorunlarına çözüm ararken veya çözüm önerirken ortaya koydukları çözümleri dinlediğinizde veya okuduğunuzda genel bir hatanın sahibi olduklarını görüyorsunuz. Bilim adamlarımız, aydınlarımız; insanımızın sorunlarına çözüm ararken dikkat etmedikleri en bariz hatalardan birisi de insanımızı müsteşriklerin,batılıların gözü ile bakmaları ve onların kendi toplumlarına önerdikleri çökümleri örnekleyerek, örnek vererek çözüm önermeleridir. Hâlbuki ne verilen örnek Müslüman Türk milletine uygun, nede muhatap batılı ve Hıristiyan bir toplumdur. TORUNLARIMIZIN DEDE VE NİNELERİ VARDI! Müslüman Türk Ailesinin, aile yapısı son 40-50 yıla gelene kadar hem köylerde hem de şehirlerde ata erkil aile yapısı hâkimdi ve diziliş genellikle baba, oğul ve torunlar olarak sıralanırdı. Babalar atalarından aldıkları kültürü, ananeyi ve örfü, hatta dini bilgiyi aynı çatı altında yaşadıkları torunlarına, nineler kız torunlarına verirlerdi. Kuşaklar arasında kültür kopukluğu olmadan aile müessesesi yaşar, toplumda meydana gelebilecek bozulmanın önüne geçilirdi. Aileler bireylerini kontrol ettiği gibi toplumda aileleri ve bireyleri denetlerdi. Zamanla devlet, tarıma dayalı ekonomik yapıdan sınaî toplum yapısına geçmeye başlayınca, öncelikle köylerimizde tarım alanları ailelerin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi ve köyler yavaş yavaş çekirdek aile yapısına dönmeye, hem köyler şehirleşmeye hem de aileler şehre göçmeye başladı. Şehirleşen ve çekirdek aile olmaya başlayan Türk Toplumu ise ana-baba ve ailesi ile iletişimi kesmeye veya azal... Devamı